Cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo nhà trường:

+ Lãnh đạo Trường: Gồm Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng;

+ Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc: Cơ cấu bộ máy của Nhà trường gồm 14 đơn vị, trong đó có 04 Phòng chức năng; 07 Khoa đào tạo chuyên ngành; 03 Trung tâm phục vụ đào tạo.

+ Tổ chức Đảng và đoàn thể:

+ Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hải Phòng gồm 42 đảng viên, sinh hoạt tại 3 Chi bộ.

+ Tổ chức Công đoàn: Thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố Hải Phòng với 83 công đoàn viên sinh hoạt tại 03 tổ Công đoàn trực thuộc.

+ Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Là tổ chức cơ sở thuộc Đoàn thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng. Đoàn Trường gồm 09 liên chi đoàn, 01 chi đoàn thuộc khối cán bộ, giáo viên với tổng số trên 1.000 đoàn viên.

Sứ mệnh

Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, cấp độ quốc tế vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và bắt kịp xu hướng hội nhập toàn cầu.

Tầm nhìn đến năm 2030

Phát triển thành cơ sở đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch của vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước với chất lượng cao, cấp độ quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và bắt kịp xu thế hội nhập toàn cầu.

Giá trị cốt lõi:

- Xây dựng nét văn hóa tôn trọng tính cách của từng thành viên nhà trường, cùng thích nghi, cùng cố gắng, cùng phát triển.

- Sinh viên là thành viên được ưu tiên hàng đầu, được tôn trọng, được lắng nghe, được đưa ra chính kiến và được đảm bảo môi trường học tập tốt nhất.

- Giảng viên là tinh hoa, là người truyền cảm hứng nghề nghiệp cho các thế hệ sinh viên.

- Doanh nghiệp và Nhà trường là hai chủ thể không thể tách rời của quá trình đào tạo

- Môi trường học tập, môi trường làm việc phát huy được tinh thần trách nhiệm trong công việc và sự nỗ lực cống hiến xã hội

Triết lý đào tạo

- Chất lượng: Lấy chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp làm nền tảng cho mọi mặt hoạt động của nhà trường.

- Hiệu quả: Tỷ lệ sinh viên có việc làm và chất lượng việc làm thước đo hiệu quả của Nhà trường.

- Hội nhập: Chủ động hợp tác, mở rộng các mối quan hệ trong nước và quốc tế. Sẵn sàng chia sẻ, cầu thị tiếp thu, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững.