Theo quyết định số 196/QĐ-NN-TCCB ngày 24 tháng 1 năm 2007 của Bộ NN và PTNT, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô có nhiệm vụ:

– Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nghề.

– Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh và của người lao động.

– Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Trung cấp chuyên nghiệp cho các ngành kỹ thuật và kinh tế.

– Tham gia phổ cập nghề cho người lao động, dạy kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

– Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.

– Liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

– Quản lý, tổ chức viên chức và tài sản của nhà trường theo phân cấp quản lý nhà nước.

Sứ mạng 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hợp tác quốc tế trong sự nghiệp đào tạo, sản xuất phục vụ sự nghiệp CNH – HĐN đất nước và trong sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT. 

Tầm nhìn 

Phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Xây dựng Việt Xô trở thành trường trọng điểm vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ, là Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành NN và PTNT, thực hiện đào tạo đa ngành, đa nghề, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho cho thị trường lao động của xã hội; từng bước tạo dựng thương hiệu của trường làm cơ sở để nâng cấp trường thành Trường Đại học Công nghệ thực hành vào năm.

Cơ sở vật chất

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam điệp đóng tại thị xã Tam điệp trên diện tích  210.030 m2 (Cơ sở I: 103.120 m2; Cơ sở II: 64.850 m2; Cơ sở III: 42.060 m2). Địa điểm của trường có vị trí rất thuận lợi về giao thông và đã được quy hoạch ổn định lâu dài của tỉnh Ninh Bình.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Tổng cục dạy nghề, của địa phương, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường được đầu tư đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo. Hiện nay, trên diện tích  ha đất do nhà trường quản lý và sử dụng đã có một số công trình xây dựng kiên cố.