Trường  Cao đẳng nghề Lao động- Xã hội Hải Phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Trường có tổng diện tích mặt bằng 21.500 m2 gồm:  

Trụ sở chính: số 83 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Cơ sở đào tạo 1: Phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Cơ sở đào tạo 2: Số 72 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Cơ sở đào tạo 3: 17/63 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Hiện tại Trường có 85 cán bộ, giảng viên, giáo viên có trình độ Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân, Thợ bậc cao có kinh nghiệm lâu năm.

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:                                                             
 
1. Phòng Tổ chức – Hành chính:
Trưởng phòng: Lưu Thị Hồng Lan
Điện thoại: 3 842619
 
2. Phòng Đào tạo:
   Trưởng phòng: Tô Văn Nghĩa
   Điện thoại: 0912 927160
 
3. Phòng Kế toán – Tài chính
   Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Loan
    Điện thoại: 3 669178
 
4. Phòng Vật tư – Thiết bị:
   Trưởng phòng: Lê Công Hải
   Điện thoại: 0934 687239
 
5. Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm
    Giám đốc: Trần Thị Huế
    Điện thoại: 0948 886079
 

 

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN:
 
1. Khoa Công tác xã hội:
   Trưởng khoa: Trần Thị Huế
 
2. Khoa Cơ điện:
   Trưởng khoa: Vũ Hữu Quyết  
 
3. Khoa Công nghệ ô tô:
    Phụ trách khoa: Trần Văn Quý
 
4. Khoa Khoa học cơ bản:
    Trưởng khoa: Bùi Thị Mừng
 
5. Khoa May và thiết kế thời trang 
    Trưởng khoa: Nguyễn Thị Ngọc Hương
 
CÁC XƯỞNG THỰC HÀNH:
 
1. Xưởng thực hành sửa chữa ô tô 1:
    Địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng – Hạ Lý – Hồng Bàng
    Phụ trách xưởng: Lương Văn Phúc
    Điện thoại: 0989 293447
 
2. Xưởng thực hành sửa chữa ô tô 2:
    Địa chỉ: Số 72 Hoàng Thiết Tâm – Kiến An – Hải Phòng
    Phụ trách xưởng: Nguyễn Văn Bản 
    Điện thoại: 0122 225 2712
 
3. Xưởng thực hành sửa chữa xe máy 1:
    Địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng – Hạ Lý – Hồng Bàng
    Phụ trách xưởng: Đặng Văn Hội
    Điện thoại: 0904 290796