Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (Center for Developing Information Technology And Geographic Information System - DITAGIS) là Trung tâm khoa học - công nghệ trực thuộc và chịu sự quản lý của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, được thành lập theo Quyết định số 3029/GD&ĐT ngày 20/10/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 2007. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số đăng ký A-701
Viện nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp hữu cơ (ioa) được thành lập với mong muốn quy tụ những thành viên có tâm huyết về nông nghiệp hữu cơ, nhằm tuyên truyền thúc đẩy cộng đồng nâng cao nhận thức, tiến tới thực hiện sản xuất và tiêu dùng an toàn theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật hữu cơ.