Các nhiệm vụ của Viện bao gồm:

a/ Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Tư vấn, phản biện khoa học, truyền thông, phổ biến kiến thức và chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, quảng bá, triển lãm, biên soạn sách, tài liệu liên quan đến hỗ trợ phát triển kinh tế cho doanh nghiệp.

c/ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của Viện.

Các hoạt động chính

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Viện đào tạo, tư vấn và phát triển kinh tế (IDE) đã hoàn thành tốt những chức năng, nhiệm vụ của mình.

IDE đã tổ chức hoặc đồng tổ chức cùng Văn phòng Quốc hội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ các tỉnh thành, các Bộ-Ban-Ngành… những sự kiện lớn có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập, gây được tiếng vang lớn như: Giao lưu “Doanh nhân với Quốc hội”, Hội thảo “Mở những nút thắt để kinh tế phát triển bền vững”, Tọa đàm “Dấu ấn kinh tế 2016-Sức bật 2017”,“Doanh nhân về với đất Tổ Vua Hùng”, “Doanh nhân Việt Nam với sự nghiệp kiến quốc”, Hội thảo “Bảo vệ thương hiệu quốc gia – những cơ sở pháp lí”, “Kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII –  những điều DN cần quan tâm”, gặp gỡ giao lưu “Linh thiêng Hoàng thành“, Hội thảo “Quản trị tài chính – cửa ngách thoát hiểm cho DN“,… Các sự kiện có sự hiện diện của những chính khách, đại biểu quốc hội, các chuyên gia kinh tế hàng đầu…

Mục đích

Là nơi tập hợp và tổ chức các diễn đàn của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các chuyên gia kinh tế đầu ngành, cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực công nghệ, quản trị kinh doanh.

Trở thành  đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp về mọi mặt: khoa học công nghệ, truyền thông, xúc tiến thương mại… tăng sức cạnh cho doanh nghiệp Việt Nam

Kết nối hiệu quả doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành, địa phương để kịp thời hiệu chỉnh chính sách; tạo điều kiện về mặt hành chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, doanh nhân để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng KHCN.

Góp phần tạo sự gắn kết giữa các cơ quan hữu quan ở Trung ương với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân.