Hiện Trường đang đào tạo 9 chuyên ngành, gồm: Điều dưỡng, Công nghệ Sinh học, Khoa học Môi trường, Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc và Mỹ thuật Công nghiệp.  

Tháng 8/2016, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chính thức trở thành thành viên của công ty Cổ phần giáo dục Thành Thành Công (TTCEdu), thuộc tập đoàn Thành Thành Công (TTC). Đây cũng là bước ngoặt lớn, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của Trường và sinh viên Yersin.

Sự khác biệt của Trường Đại học Yersin Đà Lạt so với các trường đại học khác là đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại. Nhà trường luôn chú trọng đến việc áp dụng triết lý và phương pháp giáo dục hiện đại theo mô hình A.S.K (A – Attitudes, S – Skills, K – Knowledge); chú trọng đến thái độ, kỹ năng và kiến thức của người học; đào tạo con người toàn diện, hài hòa. Đặc biệt, Trường chú trọng kỹ năng ngoại ngữ, tăng cường đào tạo kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm nhằm đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có được việc làm tốt, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Thông tin liên hệ:

27 Tôn Thất Tùng - P8 - TP. Đà Lạt

Điện thoại: (0263) 355 2111

Email: info@yersin.edu.vn

Fax: (0263) 355 4966