Ngày 15 tháng 10 năm 2018, cục bảo vệ thực vật - bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quyết định số : 2750/qđ-bvtv-kh - công nhận:  trung tâm nghiên cứu công nghệ hóa & dinh dưỡng cây trồng là " tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón"

Với trang thiết bị hiện đại cho việc phân tích, kiểm nghiệm, khảo nghiệm chất lượng phân bón. Trung tâm có đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của mình, cùng với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế luôn đáp ứng các yêu cầu của ngành nông nghiệp hiệu quả cao;

Nhiệm vụ chính của trung tâm công nghệ hóa & dinh dưỡng cây trồng:

1. Khảo nghiệm các phân bón mới;

2. Kiểm nghiệm, phân tích chất lượng phân bón phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các tổ chức, cá nhân khảo nghiệm phân bón mới.

4. Thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân bón;

5. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vục phân bón

6. Tư vấn kiến thức- sản xuất- kinh doanh về lĩnh vực phân bón theo quy định của pháp luật;

Trung tâm nghiên cứu công nghệ hóa & dinh dưỡng cây trồng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017; ISO/IEC 170-65-2013.