LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THANH 2

Sau ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975, Tổng cục Thông tin đã sớm cho xúc tiến thành lập trường đào tạo cán bộ thông tin, tuyên truyền phục vụ cho sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau khi đất nước thống nhất. Tháng 01/1977 - Trường Thông tin và Truyền thanh II chính thức được thành lập. Trụ sở đầu tiên của Trường ở số 19, phố Kỳ Đồng, Quận 3. Nguồn giáo viên được chọn từ  những cán bộ, chuyên gia giỏi ở Tổng cục Thông tin, trong số đó nhiều người là cán bộ Miền Nam tập kết. Ban đầu, Trường mở các lớp bồi dưỡng cán bộ để phục vụ kịp thời cho công tác thông tin, cổ động, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, xây dựng xã hội mới và bảo vệ vững chắc thành qủa cách mạng.

TRƯỜNG CÔNG NHÂN TRUYỀN THANH II

Ngày 8/7/1977 Hội đồng chính phủ ra quyết định số 180-CP do phó Thủ tướng Phạm Hùng ký, chuyển trường Truyền thanh II thuộc Tổng cục Thông tin sang cho Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam.

Ngày 03/01/1978 Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam đổi tên trường thành “Trường công nhân kỹ thuật II”. Sau khi tách ra, Trường được chuyển đến tọa lạc tại tầng 9 toà nhà số 727 Trần Hưng Đạo, Quận 1 (Khu khách sạn - chúng cư PRESIDENT bố trí cho cơ quan Báo chí, Phát thanh lúc bấy giờ).

Trường chính thức tuyển sinh khoá đầu tiên dưới dạng chỉ tiêu đào tạo phân bổ cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào với các chuyên ngành: Quay phim, Công nhân phát xạ, Công nhân bá âm và Công nhân truyền thanh b