Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự tham gia thực hiện của 4 nhà khoa học và hoạt động xã hội khác là TS. Nguyễn Trọng Bảo (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển các Chương trình Xã hội SUSODEP, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-1998), ThS. Lê Quốc Hùng (hiện là Chủ tịch Nhóm Hợp tác Phát triển CDG, Giám đốc Trung tâm Phát triển các Chương trình Xã hội CSDP), TS. Vũ Thế Long (Viện khảo cổ học, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-1998), Ông Hoàng Quang Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH và Cổ phần Thương mại Hoà Phát, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-2004).
Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập từ năm 2001 tiền thân là trường Cán bộ quản lý y tế, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) là trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo về lĩnh vực Y tế công cộng.
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nguyên là trường Ta viên điều dưỡng được thành lập năm 1968, đến năm 1974 được nâng thành trường Cán bộ Điều dưỡng của vùng. Năm 1975 tiếp quản cơ sơ đào tạo của chế độ cũ mang tên Trường Cán bộ Y tế Phú Khánh – Đào tạo các khóa Y sĩ, Hộ sinh, Xét nghiệm viên, Dược tá để kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ Y tế cho các tuyến y tế.