Viện nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hoá, Gan Mật theo yêu cầu đây là đơn vị đầu ngành sở hữu dàn máy nội soi và siêu âm nội soi hiện đại và tiên tiến bậc nhất hiện nay tại Việt Nam.Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế, hợp tác quốc tế

Viện ra đời với 4 chức năng chính:

- Nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển tổ chức hệ thống quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng liên quan đến bệnh lý tiêu hóa và gan mật

- Tham gia giải quyết các vấn đề cộng đồng về sức khỏe Tiêu hóa, Gan mật

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao

- Hợp tác với các cơ sở trong nước và quốc tế trong Nghiên cứu khoa học & đào tạo.