Ngày 6/7/1962 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 76/TTg thành lập “Viện Thiết kế Chế tạo Cơ khí” thuộc Bộ Công nghiệp Nặng;

Năm 1971, Viện đổi tên thành Viện Thiết kế Máy Công nghiệp;

Năm 1978, Viện đổi tên thành Viện Nghiên cứu Máy;

Năm 1997, Viện đổi tên thành Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Viện có 15 đơn vị chuyên môn trực thuộc nghiên cứu, thiết kế, tư vấn các chuyên ngành khác nhau trong thiết kế, chế tạo  thiết bị đồng bộ, thiết bị chuyên dùng cho các ngành công nghiệp. Là đơn vị hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực công nghệ, Viện có nhiều kinh nghiệm và công nghệ mũi nhọn, nổi trội được áp dụng vào sản xuất, vào các ngành  công nghiệp quan trọng của nền kinh tế quốc dân, tạo được sự  tin tưởng của của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Viện Nghiên cứu Cơ khí

Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84.24. 37647350/ 37644442 | Fax: +84.24. 37649883

Email: narime@narime.gov.vn