SIERRA (tên viết tắt cũ là MISARC) được quản lý bởi các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực KHAI THÁC MỎ, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, LUYỆN KIM, VẬT LIỆU, MÔI TRƯỜNG, có bề dày kiến thức cơ bản, kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai công nghệ trên thực tế tại trong nước và quốc tế.

SIERRA cung cấp các giải pháp khoa học cho nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc trực tiếp thực hiện đầu tư cùng các doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, hoặc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp dạng chìa khóa trao tay (turn key) hoặc các hình thức hợp tác khác.

Ban lãnh đạo và các cấp quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia của SIERRA đã tham gia và thực hiện thành công nhiều dự án, đề tài khoa học nổi bật, hiểu rõ phương thức, qui trình quản lý cũng như hệ thống pháp lý đối với các dự án; là cách hỗ trợ hiệu quả nhất, đáp ứng những yêu cầu cơ bản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

SIERRA tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khác nhau tại Việt Nam từ tìm hiểu thị trường, tư vấn xây dựng dự án, đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư đến tìm hiểu và thương lượng đầu tư/ quản lý dự án và các hoạt động thiết kế, vận hành, khai thác dự án.

Mục tiêu chính của SIERRA là:

Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đầu tư và phát triển các dự án trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu, môi trường; hoặc trực tiếp cùng đầu tư

Với các đối tác đầu tư trong nước và quốc tế

Trên nền tảng quan hệ Chính phủ và Địa phương bền vững

Đảm bảo chất lượng tốt nhất

Tối đa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Hoạt động

SIERRA đã khẳ̉ng định uy tín của mình qua việc giúp các đối tác đầu tư nghiên cứu giải quyết các vấn đề tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các dự án nghiên cứu sáng tạo công nghệ mới hoặc ứng dụng các công nghệ hiện có vào xử lý các nguyên liệu, vật liệu, chất thải công nghiệp chưa có công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật xử lý.

SIERRA thực hiện các hoạt động tư vấn và xúc tiến đầu tư, giúp đỡ/ liên kết những Công ty, Tập đoàn trong và ngoài nước tìm hiểu, triển khai hoạt động khảo sát thăm dò địa chất, nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Dự án cải tạo phục hồi môi trường (CPM), thiết kế cho các mỏ, các nhà máy chế biến khoáng sản, luyện kim và xử lý chất thải công nghiệp.

SIERRA trực tiếp đầu tư hoặc sáng lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao để thực hiện các Dự án nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, hợp tác sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp, các tổ chức khác với các mục tiêu cụ thể cho từng Dự án, phù hợp với luật pháp hiện hành của Việt Nam và quốc tế.

SIERRA là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Tổ chức khoa học và công nghệ, Phòng thí nghiệm, các Trường đại học công nghệ trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu khoa học và xuất bản, thẩm định công nghệ cấp nhà nước

Năm 2006: Chủ trì biên soạn và giữ bản quyền xuất bản sách Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị mỏ lộ thiên.

Năm 2007: Chủ trì biên soạn và giữ bản quyền xuất bản sách Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị mỏ hầm lò.

Tham gia biên soạn Từ điển Anh – Việt ngành mỏ và môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật (2015).

Tham gia xây dựng phần mềm thiết kế và mô phỏng trình tự nổ cho công tác khoan nổ mìn mỏ lộ thiên (2013). Chủ trì nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị giảng dạy thực hành nổ mìn điện (2015).

Chuyên gia Hội đồng nghiệm thu công trình xây dựng cấp Nhà nước

Thành viên Hội đồng đánh giá ĐTM Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành chế biến khoáng sản, luyện kim, tái chế vật liệu.

Ủy viên các Hội đồng đánh giá công nghệ cấp Bộ, thẩm định, hỗ trợ kỹ thuật phát triển các công trình Khu liên hợp gang thép: Thái Nguyên, Hòa Phát, Cao Bằng, Việt Trung, Formosa Hà Tĩnh, …

Chủ trì, tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ về nghiên cứu, đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản, khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu, môi trường.

Chủ biên, biên soạn các giáo trình giảng dạy đại học về khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu, môi trường.

Các cán bộ khoa học của SIERRA nghiên cứu, giảng dạy tại các Trường đại học uy tín quốc tế và trong nước, thực hiện nhiều báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu, tư vấn phản biện được đăng tại nhiều hội thảo, tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.