Trường Đại học Y Hà Nội là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Trường có sứ mạng đào tạo bác sĩ, cử nhân có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Hồng. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

Sứ mạng

Xứng đáng với truyền thống lịch sử hơn một thế kỷ phụng sự dân tộc và phát triển hệ thống y tế, Trường Đại học Y Hà Nội luôn phấn đấu không ngừng để tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ tinh hoa, góp phần để mỗi người dân Việt Nam được chăm sóc sức khoẻ toàn diện, công bằng và hiệu quả. 

Tầm nhìn

Trường Đại học Y Hà Nội là đại học nghiên cứu đa ngành của Việt Nam có năng lực ngang tầm với các trường đại học trong lĩnh vực khoa học sức khoẻ khu vực châu Á trong việc tạo ra các sản phẩm tinh hoa cho nền y học, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

Giá trị cốt lõi

Tự hào kế thừa và phát huy truyền thống hơn một thế kỷ.

Gìn giữ những giá trị cao quý của Thầy giáo và Thầy thuốc.

Sản phẩm tinh hoa trong đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ y học.

Đoàn kết nâng niu mái nhà chung cho nhiều thế hệ tương lai.

Sự tin yêu của nhân dân và giới y học quốc gia và quốc tế.