Đại học Quốc tế Miền Đông bám sát chủ trương của Chính phủ "đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tiễn, biến nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn quốc tế, trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất thu hút đầu tư nước ngoài", như phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo (ngày 22/02/2008) các Bộ, Ngành về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

Sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông gắn liền với các mốc thời gian sau: 

Ngày 27/05/2009: Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương thành lập Dự án Trường Đại học Quốc tế Miền Đông do Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) làm chủ đầu tư tại văn bản số 806/TTg-KGVX.

Ngày 07/05/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 26.4 hecta đất cho Công ty Becamex IDC để thực hiện dự án Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. 
Ngày 28/09/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 4321/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông .
Ngày 13/08/2009 diễn ra Lễ động thổ xây dựng dự án trường Đại học Quốc tế Miền Đông tại Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị thành phố mới Bình Dương. 
Ngày 10/08/2010 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghé thăm trường Đại học Quốc tế Miền Đông. 
Ngày 14/08/2010 tổ chức ngày hội thông tin dự án trường Đại học Quốc tế Miền Đông. 
Ngày 28/09/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 4321/QĐ-UBND Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Tổng thống nước Cộng hòa Kalmykia ghé thăm Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. 
Ngày 27 tháng 09 năm 2010, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông được chính thức thành lập theo quyết định 1789/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần thực hiện chủ trương về đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn công tác đào tạo với phát triển kinh tế. Đặc biệt là phát triển công nghiệp, công nghệ cao với mô hình quản lý hiện đại. 
Trường hiện có 04 khoa; 1 trung tâm công nghệ thông tin; 1 viện ngoại ngữ & đào tạo quốc tế. Hiện nay, Trường đang có 6 ngành đào tạo ở bậc đại học (ĐH): Quản trị kinh doanh; Cử nhân điều dưỡng; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm. 
Đến năm 2020, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông sẽ trở thành một đại học đa lĩnh vực, một trung tâm khoa học công nghệ có uy tín, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học khu vực miền Đông Nam Bộ, đạt đẳng cấp quốc tế.

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (+84.650)222 0341 Fax: (+84.650) 222 0313

Email: info@eiu.edu.vn