A. Tầm nhìn

Trường ĐHQT là trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á; là cơ sở giáo dục quốc tế, tự chủ, sáng tạo; là nơi vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

B. Sứ mạng

Là cơ sở giáo dục quốc tế, mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong trong đổi mới cơ chế quản trị đại học theo mô hình tự chủ và tiên tiến.

Đào tạo chất lượng cao đa ngành – đa lĩnh vực. Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế/khu vực cho tất cả các chương trình đào tạo.

Giảng dạy và nghiên cứu thực hiện bằng tiếng Anh là điểm khác biệt nâng tầm quốc tế của nhà trường. Người học được đào tạo và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu và có trách nhiệm với xã hội, dẫn dắt xã hội trong tương lai.

Nghiên cứu cơ bản với hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương và xã hội; quan tâm, thúc đẩy các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

C. Giá trị cốt lõi

Chất lượng: chất lượng vượt trội là hàng đầu, là mục tiêu phấn đấu được khẳng định qua việc đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Sáng tạo: giá trị cốt lõi thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, khuyến khích và tôn vinh sự cải tiến không ngừng, các ý tưởng, những đột phá mang lại giá trị thiết thực cho tổ chức.

Chính trực: đề cao và vun đắp tính trung thực, giữ vững các cam kết, nhất quán trong lời nói và hành động của tổ chức và thành viên của tổ chức.

Trách nhiệm: sự tận tâm, theo đuổi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sự quan tâm đến các trách nhiệm xã hội.

D. Mục tiêu trọng tâm

Hoàn thiện mô hình tự chủ đại học, tạo sự đột phá về quản trị và hiệu quả hoạt động, phát huy tối đa sức mạnh các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực.

Nâng tầm quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và tính hội nhập.

Phát triển cơ sở vật chất khang trang, hiện đại ở khu A đáp ứng mục tiêu quốc tế hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng tòa nhà đầu tiên tại khu B và khai thác khu B.

E. Triết lý giáo dục

Toàn diện – Khai phóng – Tiên phong – Hội nhập

Toàn diện: đào tạo đa ngành và đào tạo con người toàn diện (trí tuệ, thể chất, đạo đức, cảm xúc, kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, kiến thức chuyên ngành trên kiến thức nền rộng).

Khai phóng: giáo dục chú trọng giải thoát tư duy, hành vi và lối mòn để tiếp cận nhanh chóng với tinh hoa thế giới. Giáo dục hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi sinh viên và trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho một thế giới phức tạp, đa dạng và thay đổi không ngừng. Người học được khuyến khích tư duy tự do và độc lập, đi kèm với ý thức trách nhiệm về bản thân và cộng đồng.

Tiên phong: kiến tạo tri thức, đón đầu và áp dụng các xu hướng đào tạo và nghiên cứu mới trên thế giới.

Hội nhập: hướng tới xây dựng nhà trường thành cộng đồng học thuật mang tính quốc tế, góp phần vào định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam và vào sự phát triển chung của thế giới.