Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiền thân là trường Cán bộ Y tế Quảng Nam và Trường Cán bộ Y tế Quảng Đà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ Y- Dược, phục vụ cho chiến trường khu V, đặc biệt là tỉnh Quảng Đà và Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và tỉnh Quảng Nam ngày nay. Nhà trường đã trải qua các giai đoạn phát triển:

- Năm 1978, nhà trường nâng cấp thành Trường Trung học Y tế Quảng Nam – Đà Nẵng, theo Quyết định số 430/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 1978 của UBND tỉnh QN-ĐN, năm 1997 đổi tên thành Trường Trung học Y tế Quảng Nam. Ngày 24 tháng 01 năm 2006, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tại Quyết định số 408/QĐ-BGDĐT.

- Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ y tế có trình độ trung học, cao đẳng, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực y tế phục vụ cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở các tuyến y tế của tỉnh Quảng Nam cũng như một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

- Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, và sự hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị bạn, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay, nhà trường liên tục là trường tiên tiến xuất sắc – là đơn vị dẫn đầu khối các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc, ba lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất và đặc biệt năm 2005, Nhà trường được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2011).

Sứ mệnh

“Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng trong tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và trình độ khác, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực y tế phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Tầm nhìn

“Phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghề đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025, có uy tín trong đào tạo trình độ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y, Dược và có nhiều ngành đào tạo đạt chất lượng khu vực ASEAN; phấn đấu trở thành trường đại học chuyên ngành Y, Dược.”