Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du đào tạo sinh viên trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có chất lượng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Hàng năm, trường liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Hiện nay, 100% giáo viên có trình độ đại học, 30% cán bộ là thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Mỗi năm, trường đào tạo hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ở các khoa hội họa, âm nhạc, sân khấu, múa, sư phạm nhạc… Nhiều học sinh đạt giải cao trong triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc như: Hồ Hữu Nam, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thị Kiều Trang. Khoa âm nhạc có nhiều học sinh đã thành danh trên con đường nghệ thuật, như: Đinh Thành Lê đạt giải Nhất Sao mai điểm hẹn năm 2007; Bùi Lê Mận đạt giải Nhất Sao mai điểm hẹn năm 2009.