*Chức năng, nhiệm vụ của trường :

Đào tạo :

- Hệ chính quy : Đào tạo cử nhân cao đẳng  sư phạm gồm các ngành : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ, KTNN, KTCN, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Đoàn – Đội, Tin học và cử nhân cao đẳng ngoài sư phạm gồm các ngành : Tin học, Tiếng Anh, Thư viện Thông tin. 

- Hệ vừa làm vừa học : Đào tạo giáo viên THSP Tiểu học và Mầm non 

- Liên kết với các trường Đại học Sư phạm đào tạo ngành : Toán, Lý, Hóa, Sinh, 

Bồi dưỡng.

Bồi dưỡng CBQL Tiểu học, Mầm non, Tổ trưởng tổ chuyên môn THCS .

Nghiên cứu khoa học.

Hàng năm có khoảng 95% giáo viên tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học. Nội dung nghiên cứu tập trung vào đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Trong hơn 30 năm qua số lượng đề tài đạt được : Đề tài cấp Bộ : 07, đề tài cấp trường 344.