Trường đã và đang đào tạo 24 ngành học 32 chương trình. Liên kết đào tạo đại học với các trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội II, ĐHSP Thái Nguyên nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt trình độ đại học.

Về cơ sở vật chất, phòng thực hành, thí nghiệm

Tổng diện tích 4,3ha bao gồm:

·         01 nhà 3 tầng với 20 phòng làm việc cho GH, phòng, khoa

·         50 phòng học

·         06 phòng thực hành thí nghiệm

·         05 phòng bộ môn cho các ngành: Mĩ thuật, Âm nhạc

·         03 phòng tin với 100 máy

·         01 hội trường 200 chỗ