Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển (08/12/1976-08/12/2016), Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc là một trong những cơ sở đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nói chung và khoa học kỹ thuật nông nghiệp nói riêng cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ. Hiện nay Trường có diện tích 58,8 ha tọa lạc phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Từ chiếc nôi nông nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã phấn đấu trở thành một trường đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với nhiều hình thức đào tạo, nhiều ngành chất lượng cao ở khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.

Kể từ ngày thành lập, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã tham gia đào tạo nhiều hệ Cán bộ khoa học kỹ thuật cho khu vực; Nhiều cựu Học sinh-Sinh viên thành đạt đã và đang giữ nhiều vai trò quan trọng trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Trân trọng những thành quả đạt được của thế hệ đi trước, Đảng ủy-Ban giám hiệu cùng toàn thể Cán bộ viên chức của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc một lòng quyết tâm giữ vững truyền thống tốt đẹp và tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc luôn là nơi làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho địa phương.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung bộ và Đông Nam bộ.

Tầm nhìn

Trở thành Trường Cao đẳng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa cấp, đa ngành; có thương hiệu trong nước, khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phát triển thành Trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Tây Nguyên.