Sứ mệnh:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thoả mãn nhu cầu học nghề gắn với việc làm của người dân và phát triển của cộng đồng; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực tầu cuốc, thiủy lợi, cơ điện và phát triển hạ tầng nông thôn làm trọng điểm.

Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

    - 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2013;

    - 01 Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008;

    - 01 Huân chương lao động hạng nhất năm 2004,

    - 01 Huân chương lao động hạng nhì năm 1997

    - 06 Huân chương lao động hạng Ba (trong đó có 5 cho cá nhân),

    - 01 Huân chương Chiến công hạng ba năm 1996

    - 01 Cờ thi đua Chính phủ năm 2007;

    - 03 Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền, 13 cờ thi đua của Bộ,  Ngành.

    - 45 Bằng khen của Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân Tỉnh

    - Trường liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiên xuất sắc

    -  Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.