Với phương châm đào tạo “Đạo đức – Tri thức – Dân tộc”, trường Đại học Cửu Long định hướng trở thành trung tâm đào tạo các cử nhân, kỹ sư có chuyên môn cao, đạo đức tốt và thấm nhuần tinh thần dân tộc. Với việc cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trường Đại học Cửu Long phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trường đã không ngừng cải tiến giáo trình giảng dạy,  cập nhật giáo trình từ các trường đại học hàng đầu thế giới, kết hợp đào tạo với NCKH và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó,trường còn cung cấp hệ đào tạo đa dạng, có khả năng liên thông từ cao đẳng lên đại học, vừa làm vừa học, văn bằng 2… đáp ứng nhu cầu đa của các tổ chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

1. Sứ mạng của trường Đại học Cửu Long

Trường đại học Cửu Long (ĐHCL) là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng ứng dụng, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ từ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đất nước và hội nhập quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, văn hóa trong khu vực ĐBSCL và toàn quốc.

2. Tầm nhìn

Tầm nhìn chiến lược “Phát triển Trường ĐHCL đến 2025 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực. Đến năm 2030 trở thành trường có vị thế trong cả nước và khu vực Đông nam Á”.

3. Giá trị cốt lõi

ĐẠO ĐỨC – TRI THỨC – DÂN TỘC – HỘI NHẬP

4. Triết lý giáo dục

“ Học để biết – Học để lập nghiệp – Học để phụng sự Tổ quốc”.

· Học để biết: học tập là cách để con người hiểu biết thế giới, cuộc sống, xã hội xung quanh mình. Việc nắm bắt các quy luật tự nhiên, quy luật xã hội sẽ giúp con người hiểu được thế giới tự nhiên và đời sống xã hội xung quanh để tồn tại và phát triển. Ngoài tích lũy kiến thức, mỗi người phải học phương pháp tư duy, giải quyết vấn đề. Kiền thức là dữ liệu, phương pháp là chương trình.

· Học để lập nghiệp: học để làm ra của cải vật chất, học để khẳng định bản thân, phát triển giá trị của riêng mình. Sau học tập, tích lũy kiến thức, học tập các kinh nghiệm trong xã hội để vận dụng vào nghề nghiệp.

· Học để phụng sự Tổ quốc: lập nghiệp, xây dựng xã hội Dân giàu Nước mạnh tức là góp phần làm cho Tổ quốc giàu đẹp. Đó là phụng sự Tổ quốc.