Trải qua 37 năm hình thành phát triển, Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ Hssv có trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng các chuyên ngành thư viện, sáng tác, lý luận, thanh nhạc, organ, guitare, múa, chuyên ngành hội họa, quản lý văn hoá, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, liên kết với các Học viện, các Trường Đại học đào tạo trình độ đại học các ngành quản lý văn hóa, thư viên, âm nhạc, mỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Ngành Văn hoá Thông tin; 95% Hssv khi ra trường đều có việc làm, trở thành đạo diễn, diễn viên, nhạc công ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý của Ngành Văn hóa Thông tin từ tỉnh đến cơ sở và giáo viên giảng dạy âm nhạc, mỹ thuật ở các trường cấp 1, cấp 2 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và các tỉnh Tây nguyên, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Với thành tích trên, năm học 2005-2006 Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam tặng Huân Lao động hạng III; năm học 1999-2000 Chính phủ tặng Bằng khen; năm học 2001-2002 Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen; năm học 2002-2003 Bộ Văn hoá - Thông tin tặng Bằng khen; năm học 2012-2013 UBND Tỉnh Đăk Lăk tặng cờ thi đua xuất sắc.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên.

Mở rộng qui mô, ngành nghề đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, đảm bảo chất lượng giảng dạy đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Phấn đấu từ năm 2015-2020 trở thành Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Tây nguyên, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa Nghệ thuật ở Tây nguyên.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : Số 05 Nguyễn Chí Thanh, F. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại : 0262.3952636

Fax : 0262.3958213 - E-mail:cdvhntdaklak@vhntdaklak.edu.vn