Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Công nghệ sinh học (Institute of Biotechnology, IBT), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology, VAST), là một viện nghiên cứu đầu ngành về công nghệ sinh học ở Việt Nam. Viện có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về các lĩnh vực khác nhau của công nghệ sinh học hiện đại.
Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM là Viện nghiên cứu chuyên ngành về Khoa học Trái đất, Viện có lịch sử ra đời và phát triển hơn 40 năm.
Tháng 12/ 2009, được sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trực tiếp là ông Nghiêm Xuân Minh (Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên), PGS.TS. Nông Văn Hải, Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Trưởng phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cho kế hoạch năm 2010, về “Xây dựng dự án khả thi lập bản đồ (đọc trình tự, giả mã) bộ gen người Việt Nam”. Trong đó, ý tưởng ban đầu đã được hình thành về một “Phòng thí nghiệm nghiên cứu genome hiện đại”, tiến tới phát triển lên thành “Trung tâm/ Viện nghiên cứu Genome/ Genomics Quốc gia”.