Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng ASEAN là một cơ sở Giáo dục Cao đẳng - Đại học nằm trong hệ thống Giáo dục quốc dân, được thành lập theo quyết định số 5724/2010/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được đổi tên thành Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN theo quyết định số 134/QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.
Trường Cao đẳng Phú Châu được thành lập từ năm 2007. Đây là cơ sở hoạt động trực tiếp dưới quyền quản lý của Bộ Lao động thương binh – Xã hội. Nhà trường đã liên tiếp mở rộng phạm vi tuyển sinh trên nhiều lĩnh vực để nâng cao tầm ảnh hưởng.
Sở hữu cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi và được đầu tư bài bản nằm trên diện tích hn 50.000 m2 đã quy hoạch và xây dựng. Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được xây dựng và phát triển theo mô hình trường chuẩn Quốc gia với quy mô đào tạo thuộc top các trường Cao đẳng lớn tại Hà Nội cũng như trên toàn quốc.