Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Đại học FPT được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 17/4/2009 của Chính phủ.
Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thuộc Trường Đại học Cần Thơ, được thành lập theo quyết định số 269/QĐ-ĐHCT.TCCB ngày 24-03-2005 trên cơ sở của Viện Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Canh tác ĐBSCL. Tên viết tắt tiếng Anh của Viện là MDI.
Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long là một đơn vị nghiên cứu khoa học công lập thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trụ sở chính tại Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.