* Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của trường:

- Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế cơ sở (Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, ...) có trình độ trung học, sơ học, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy và đời sống xã hội.

- Tham gia công tác giáo dục truyền thông về sức khỏe cho cộng đồng.

- Hợp tác với các tổ chức, các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực về y tế.

* Trang thiết bị phục vụ cho dạy và học

Nhà trường đã trang bị đầy đủ các phương tiện giảng dạy và học tập như các mô hình, tranh ảnh, trang thiết bị (máy tính xách tay, máy chiếu Projector, máy chiếu Slide, Tivi, đầu Video - DVD, máy sấy, máy điện châm, kính hiển vi, ... và nhiều phương tiện máy móc khác đáp ứng việc thực tập của học sinh tại các phòng thực hành).

* Các ngành đã đào tạo:

- Đào tạo Y sỹ đa khoa;

- Y sĩ Định hướng y học cổ truyền;

- Điều dưỡng;

- Hộ sinh;

- Đào tạo Y tá thôn - bản, Hộ lý.

- Ngoài ra, Nhà trường thường xuyên liên kết với các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Hải Phòng, Đại học Y Thái Bình,… tổ chức, quản lý đào tạo chuyên khoa cấp I, II và cử nhân điều dưỡng đại học.