Tầm nhìn

Trường  Đại học  Công nghệ Thông tin và Truyền thông trở thành Trường đại học ứng dung, đa ngành, trên nền tảng số hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại Việt Nam

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với chiến lược Quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước.

Giá trị cốt lỗi

3.1. Đoàn kết: Đây là giá trị truyền thống hơn 20 năm của Trường ĐH CNTT&TT (ICTU). Đoàn kết đã và đang tạo sức mạnh làm nên những thành tựu trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Toàn thể VC, NLĐ, NH nhà trường lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

3.2. Tận tâm:Với lịch sử hơn 20 năm xây dựng và phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn về nguồn lực, sự tận tâm của mỗi VC, NLĐ chính là giá trị văn hóa cơ bản mang lại thành công cho nhà trường; trong tận tâm có trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của VC, NLĐ vì một ICTU hiện tại và tương lai phát triển bền vững.

3.3. Sáng tạo:Nhà trường đã và đang đào tạo các ngành nghề 4.0 (phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư) năng động, sáng tạo; giảng viên và người học của Trường là những con người 4.0 năng động, sáng tạo, do đó “sáng tạo” là một giá trị đặc trưng cốt lõi của nhà trường.

3.4. Thực tiễn:Nhà trường là trường đại học ứng dụng, đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, nên giá trị “thực tiễn” là giá trị ICTU đem đến cho xã hội.