Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học về khoa học xã hội; tư vấn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học xã hội.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 477 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84-024-35527736 P. Đào tạo: 84-024-35528560

Fax:84-024-35527726