Thời gian tổ chức: 14h ngày 3/7/2020

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Ninh Kiều Riverside